Tradycją w naszej parafii stało się organizowanie nabożeństwa Drogi Krzyżowej ulicami Cielądza.

W piątek 12 kwietnia 2019r. przed Wielkim Tygodniem odprawione zostało po raz ósmy takie nabożeństwo. O godzinie 19:00 wierni wyruszyli z malowniczego zakątka z „Działek pod lasem”. Tej niecodziennej procesji przewodniczył o. Bogusław Wojtko. Za krzyżem podejmowanym przez przedstawicieli poszczególnych wsi, strażaków, pracowników Urzędu Gminy, mieszkańców Domu Nauczyciela, uczniów Szkoły Podstawowej w Cielądzu oraz dyrektora szkoły p. Bogdana Batorka podążali licznie zgromadzeni parafianie niosący zapalone znicze.

Nastrój modlitwy, rozważania każdej stacji Drogi Krzyżowej oraz pieśni pokutne pozwoliły na jeszcze głębsze uświadomienie sobie jaką cenę Jezus zapłacił za nasze odkupienie. W zabezpieczeniu przemarszu uczestniczyli strażacy z Cielądza i Policja. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej zakończyło się na dziedzińcu szkolnym gdzie o. Bogusław udzielił zebranym błogosławieństwa. Proboszcz o. Józef Zwoliński wyraził wdzięczność wszystkim uczestnikom za okazane świadectwo wiary oraz serdecznie podziękował wszystkim którzy przyczynili się by nabożeństwo Drogi krzyżowej mogło się odbyć.

 

Alicja Szczepańska