20 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Cielądzu obchodzono Dzień Patrona O. Ppłk. Franciszka Mientkiego - kapłana, żołnierza, proboszcza Cielądzkiej parafii. Obchody rozpoczął uroczysty apel z udziałem zaproszonych gości,  dyrekcji, uczniów oraz pracowników szkoły.

Wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn narodowy, zaś delegacja uczniów złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową patrona. Podczas uroczystości uczennice klas gimnazjalnych przybliżyły życiorys O. Ppłk. Franciszka Mientkiego. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród

w konkursach zorganizowanych w hołdzie patronowi. Dzieci z klas I-III malowały portret O. Franciszka Mientkiego, natomiast uczniowie starszych klas wzięli udział w konkursie poetyckim „Strofy o Patronie”. Najpiękniejsze prace nagrodzono oraz zaprezentowano na apelu.

Po zakończeniu uroczystego apelu uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście udali się na grób O. Ppłk Franciszka Mientkiego znajdujący się na cmentarzu parafialnym. Składając kwiaty w cichej modlitwie oddali hołd patronowi, wyjątkowemu człowiekowi, który przed laty był proboszczem Cielądzkiej Parafii, a dziś jest wzorem do naśladowania dla dzieci i młodzieży uczących się w Szkole Podstawowej w Cielądzu.

              M. Stefaniak-Łopatka, I. Miszta