Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej posiada wolne miejsca do I klasy po gimnazjum. Szkoła zapewnia bezpłatną naukę i jednozmianowość. Nauka w klasach do 24 uczniów.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt w siedzibie szkoły  w godz. 900 - 1100.

Więcej informacji o szkole znajduje się na stronie www.katolik-rawa.pl