Jeśli w tym trudnym dla nas wszystkich okresie nasi parafianie, zwłaszcza starsi, samotni, potrzebują pomocy, choćby dotyczącej zrobienia najpotrzebniejszych zakupów, lekarstw prosimy o kontakt telefoniczny z naszym domem zakonnym.

W miarę naszych możliwości będziemy starali się pomagać naszym parafianom w najistotniejszych sprawach.

Nasz numer telefonu: 515-474-976 lub (46) 815-24-81.