W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że od dnia 25 marca do 11 kwietnia w Mszy Świętej będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Pierwszeństwo do udziału w danej Mszy św. ma rodzina, która zamówiła intencje