1. W listopadowych dniach, w duchu wiary i wdzięczności, pamiętajmy o naszych zmarłych. Za trud ich codziennego życia, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej.

2. Przypominamy, że w dniach od 1 do 8 listopada za pobożne odwiedzenie cmentarza i jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny. Po śmierci przekonamy się, jak wielu osobom w ten sposób pomogliśmy. Niech najbliższe dni będą dla nas sposobnością do ożywienia naszej wiary i umocnieniem duchowej łączności z tymi, którzy odeszli już z tego świata i oczekują na naszą duchową pomoc.

Także od dziś  do soboty 9 listopada po wieczornej Mszy Św. o godz. 18.00 modlimy się za zmarłych z wypominek.

3. W najbliższym tygodniu przypada I szy Czwartek miesiąca. Tego dnia od godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu. Bardzo zachęcam do obecności i trwania na modlitwie o powołania kapłańskie, misyjne i do życia konsekrowanego.

4. Okazja do spowiedzi św. w piątek 8.11 od godz. 17.15. Zachęcam do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata.

5. W sobotę, 9 listopada obchodzimy Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki św. Jana na Lateranie, która jest katedrą Biskupa Rzymu. Dlatego nazywana jest „Matką i Głową wszystkich kościołów Miasta i świata”.

6. W poniedziałek, 11 listopada, przypada 101. rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. Do tego święta narodowego przygotujemy się przez modlitwę w intencji Ojczyzny na zakończenie Mszy św.

11 listopada obchodzimy także Uroczystość Św. Wiktorii - patronki naszej diecezji. Ogarnijmy naszą modlitwą Biskupa Ordynariusza i całą diecezję.

7. Za sprzątanie kościoła w tym tygodniu dziękujemy paniom: Ani, Agnieszce, Elżbiecie, Wioli z Sanogoszczy.

8. Dziękuję, którzy pomogli w przygotowaniu dekoracji: paniom: Ani, Bożenie, Barbarze i młodzieży: Wiktorii, Oli, Paulinie, Bartkowi, Barbarze, Bartoszowi.

Moje wyrazy podziękowania kieruję, którzy pomagali w przygotowaniu  Mszy świętej i procesji na cmentarzu 1 listopada.

Za serce, zaangażowanie i wszelką pomoc składam wszystkim serdeczne Bóg zapłać i polecam Bożej opiece przez wstawiennictwo naszych patronów bł. Jakuba Lavala i bł. Daniela Brottier.

9. Uprzejmie informuję, iż na dzień 01.11.2019 r wykonano inwentaryzację naszego cmentarza parafialnego.

W związku z tym bardzo proszę, aby sprawdzić, czy wszystkie dane na stronie internetowej są właściwe, tj. czy są właściwie zapisane dane pochowanych, czy zgadzają się daty (nie zawsze data na nagrobku jest właściwa, gdyż inne dane są w księgach), czy wszyscy pochowani są dopisani do grobu. Można to zobaczyć na stronie internetowej: www.cieladz.parafia.net.pl - zakładka - Cmentarz parafialny.

Bardzo proszę o zgłaszanie się do biura parafialnego w godzinach jego pracy w celu wyjaśnienia ewentualnych nieścisłości i braków np. są groby, na których nie ma żadnych informacji o pochowanych lub informacje są niepełne.

W przypadku, jeśli w systemie wyświetla się Państwa grób na czerwono, a wszelkie sprawy Państwo mają na bieżąco uregulowane i wyjaśnione prosimy o taką krótką informację (pocztą elektroniczną lub w systemie cmentarnik) i zostanie to natychmiast uwzględnione. Według Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Art 7 pkt. 1 i pkt. 2 - grób do ponownego pochówku może być zagospodarowany przez Administratora po 20 latach od daty pochowania zmarłego w przypadku braku przedłużenia jego ważności.

10. W tym tygodniu patronują nam:

- 4 XI - św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup Mediolanu, uczestnik Soboru Trydenckiego, patron katechistów i katechumenów,

- 9 XI - rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej.