1. Sytuacja, w jakiej przychodzi nam żyć, choć napawa niepewnością i strachem, staje się okazją by spojrzeć z odwagą i szczerością na własne życie, na relacje z Bogiem i drugim człowiekiem.  

2. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce przypominamy rozporządzenie organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyło liczbę uczestników zgromadzeń, celebracji i spotkań. W tej wyjątkowej sytuacji, zaleca się aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościołów mogło przebywać maksymalnie 50 osób.

Przypominam również że biskup Andrzej Dziuba udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku;

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.);

c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę;

d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Jednocześnie ks. Biskup Andrzej zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęca też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Gorąco zachęcam, by w swoich domach starać się zachować charakter Dnia Pańskiego, modlić się przy przygotowanych specjalnie miejscach modlitwy.

Godziny i stacje które transmitują Msze są umieszczone w gablocie.

3. Konferencja Episkopatu Polski przypomina, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcam.

Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk.

4. Z zaistniałą sytuacją i poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego rekolekcje wielkopostne w naszej parafii Droga Krzyżowa ulicami Cielądza jest odwołane. Proszę, aby obecną sytuację potraktować jako wielkie rekolekcje. Poświęćmy w te dni więcej czasu na modlitwę, czytanie Pisma św., duchową lekturę oraz słuchanie nauk w różnych katolickich portalach i mediach.

5. Do odwołania nie będzie spotkań dla dzieci, młodzieży i rodziców przygotowujących się do przyjęcia sakramentów: bierzmowania i pierwszej Komunii św.

Biuro parafialne jest czynne tylko w sprawach pilnych. Wszelkie informacje udzielamy drogą telefoniczną.

6. W środę 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcam do modlitwy w intencji obrony życia poczętego.

Tego dnia Msze św. o 9.00, 12.00, 16.00 i 18,00.

W tym dniu zachęcam do spowiedzi wielkanocnej 15 min przed każdą Mszą św.

Okazja do spowiedzi w dni powszednie w kościele od 17:00 do 18:00.

W tym dniu J.E. ks. biskup Andrzej F. Dziuba, ordynariusz diecezji łowickiej zachęca nas do modlitwy indywidualnej w domach oraz w naszych parafiach w intencji dziękczynnej za 28 lat istnienia diecezji łowickiej.

7. W czasie Wielkiego Postu NABOŻEŃSTWA PASYJNE:

- w niedziele - o godz. 16.00 -  GORZKIE ŻALE

- w piątki - po Mszy Św. o godz. 18.00 -  DROGA KRZYŻOWA

8. Proszę wszystkich parafian, aby w tym trudnym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w prosząc o odwrócenie niebezpieczeństw i szkód, jakie niesie epidemia. Otoczmy opieką ludzi starszych i samotnych żyjących w sąsiedztwie, obok nas, które potrzebują naszej sąsiedzkiej pomocy.

9. Informacja dla parafian potrzebujących pomocy

Jeśli w tym trudnym dla nas wszystkich okresie nasi parafianie, zwłaszcza starsi, samotni, potrzebują pomocy, choćby dotyczącej zrobienia najpotrzebniejszych zakupów, lekarstw prosimy o kontakt telefoniczny z naszym domem zakonnym.

W miarę naszych możliwości będziemy starali się pomagać naszym parafianom w najistotniejszych sprawach.

Nasz numer telefonu: 515-474-976 lub (46) 815-24-81.

10. Dziękuję bardzo za 2 zewnętrzne głośniki - dar rodziców dzieci I komunijnych. Dziękuję pp. Robertowi i Piotrowi za instalację.

Zastała zamontowana balustrada przed głównym wejściem do kościoła.

 

Drogą internetową serdecznie was pozdrawiam, życzę pokoju serca, który rodzi się z ufnej modlitwy, oraz obfitości Bożego błogosławieństwa, wytrwałości i zdrowia.

Z pokorą i ufnością trwajmy w tym czasie doświadczania ograniczeń i zarazem otwierania się na moce Boga samego. Ufajmy Jego Miłosierdziu! Polecam wszystkich zarażonych koronawirusem, wszystkich spieszących im z pomocą; służbę zdrowia i rządzących w naszym kraju i na całym świecie.

Zapewniam o modlitewnej pamięci każdego dnia.